Thông tin
  • Adult

    Adult

    Thể loại này thường bị che đi phần dưới một cách hoàn toàn, dù vẫn có hoạt động tình dục. Các cảnh tình dục cũng ít chi tiết khi so với những bộ Hentai thuần. Lí do là bởi để nó trở nên phổ biến rộng rãi hơn, thì việc che đi hoàn toàn là có lí do.

Danh sách truyện: Adult

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành