Thông tin
  • Webtoon

    Webtoon

    Đây những truyện có cách đọc đặc biệt là kéo xuống đến hết. Không như các thể loại khác với cách đọc truyền thống và thường in ra sách, thì Webtoon chỉ phát hành trực tuyến - Đó cũng là lý do nó có cách đọc đặc biệt như vậy.

Danh sách truyện: Webtoon

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành