Thông tin
  • Harem

    Harem

    Nhiều nhân vật nữ thích một nam chính. Thường là 2 người trở lên (Với điều kiện không phải tình tay ba).

Danh sách truyện: Harem

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành