Thông tin
  • Yuri

    Yuri

    Trong Hentai thì thể loại này không chỉ dành riêng cho Nữ x Nữ, mà một số truyện còn có sự xuất hiện của nhân vật nam (Harem). Chúng ta sẽ thấy 2 nhân vật nữ làm tình với nhau cùng lúc hoặc không cùng lúc với nhân vật nam.

Danh sách truyện: Yuri

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành