Top Waifu: Tuần▼ All▼ Idol▼
 • 30/4/1975
  Chủ sở hữu: ❀ Tuệ An ❀
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 168

  Tim tổng: 8036
 • Cherry Blossom Impact
  Chủ sở hữu: zaizinhks4
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 167

  Tim tổng: 389
 • Mèo Vanilla ღ
  Chủ sở hữu: Lily 9x
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 165

  Tim tổng: 5583
 • ✿ Chỉ Hạc ✿
  Chủ sở hữu: Bремя Oтветит
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 109

  Tim tổng: 6315
 • Erio Moe-chan
  Chủ sở hữu: ZETCH
  Level: 3/4
  Tim Tuần: 104

  Tim tổng: 502
 • Ru Ru
  Chủ sở hữu: zaizinhks4
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 78

  Tim tổng: 74
 • Horo thông thái
  Chủ sở hữu: Tamaki ako
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 58

  Tim tổng: 24
 • kaede honjou(maple)
  Chủ sở hữu: Tamaki ako
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 41

  Tim tổng: 842
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: Tamaki ako
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 41

  Tim tổng: 60
 • Erio Touwa
  Chủ sở hữu: Tamaki ako
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 41

  Tim tổng: 1386
 • ylvie cute
  Chủ sở hữu: Tamaki ako
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 41

  Tim tổng: 827
 • Sayori
  Chủ sở hữu: Tamaki ako
  Level: 1/1
  Tim Tuần: 41

  Tim tổng: 846
 • Apocalypse Virus
  Chủ sở hữu: Tamaki ako
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 41

  Tim tổng: 569
 • Pusheen
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 35

  Tim tổng: 1396
 • Erio Touwa
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 35

  Tim tổng: 1941
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 35

  Tim tổng: 1925
 • Tsubaki to Tsuki
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 35

  Tim tổng: 2067
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 35

  Tim tổng: 1449
 • Hatsune Miku
  Chủ sở hữu: Risou2018
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 34

  Tim tổng: 3165
 • Saber Arturia
  Chủ sở hữu: Lily 9x
  Level: 7/3
  Tim Tuần: 34

  Tim tổng: 1347