Top Waifu: Tuần▼ All▼ Idol▼
 • 30/4/1975
  Chủ sở hữu: ❀ Tuệ An ❀
  Level: 5/5
  8036

  Tim Tuần: 168
 • ✿ Chỉ Hạc ✿
  Chủ sở hữu: Bремя Oтветит
  Level: 3/3
  6315

  Tim Tuần: 109
 • IA
  Chủ sở hữu: LeeKiss
  Level: 5/5
  5977

  Tim Tuần: 32
 • Mèo Vanilla ღ
  Chủ sở hữu: Lily 9x
  Level: 4/4
  5583

  Tim Tuần: 165
 • Yuno the Yandere God
  Chủ sở hữu: cuongzzz
  Level: 5/5
  4900

  Tim Tuần: 0
 • Erio Touwa
  Chủ sở hữu: Concuthongthai
  Level: 4/4
  4129

  Tim Tuần: 25
 • Efreet The Flame spirit
  Chủ sở hữu: hoanganh
  Level: 4/4
  3870

  Tim Tuần: 0
 • ✿ Yoshino ✿
  Chủ sở hữu: Concuthongthai
  Level: 4/4
  3819

  Tim Tuần: 25
 • Erio Touwa
  Chủ sở hữu: hoanganh
  Level: 4/4
  3589

  Tim Tuần: 0
 • Chiya ✿ Mizugi
  Chủ sở hữu: Bang bang
  Level: 5/5
  3469

  Tim Tuần: 0
 • Heart Under Blade
  Chủ sở hữu: Bang bang
  Level: 5/5
  3469

  Tim Tuần: 0
 • Yuyuko Saigyouji
  Chủ sở hữu: Bang bang
  Level: 5/5
  3469

  Tim Tuần: 0
 • Tsubaki to Tsuki
  Chủ sở hữu: Bang bang
  Level: 4/4
  3469

  Tim Tuần: 0
 • Kaguya Houraisan
  Chủ sở hữu: Bang bang
  Level: 5/5
  3469

  Tim Tuần: 0
 • Pusheen
  Chủ sở hữu: hoanganh
  Level: 5/5
  3400

  Tim Tuần: 0
 • Mikasa the Boss
  Chủ sở hữu: Victhor Shin
  Level: 5/5
  3292

  Tim Tuần: 0
 • Sumino Hikage
  Chủ sở hữu: Victhor Shin
  Level: 5/5
  3291

  Tim Tuần: 0
 • Sakura Kyouko
  Chủ sở hữu: Victhor Shin
  Level: 4/4
  3291

  Tim Tuần: 0
 • Yuno the Yandere God
  Chủ sở hữu: Victhor Shin
  Level: 5/5
  3291

  Tim Tuần: 0
 • Apocalypse Virus
  Chủ sở hữu: Victhor Shin
  Level: 5/5
  3291

  Tim Tuần: 0